สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


  Image result for โรงเรียนอุดมวิทยากร   

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
มารยาทดี
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ชุมชนส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพครู มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน
สีประจำโรงเรียน
สีเขียว-ขาว
 
Plik:Flag of Jaworzno.svg
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกสาละ

 
Related image